dijous, 30 de juny de 2011

Canvi de dia per la cursa

La passem a diumenge 03/07/2011

dimecres, 29 de juny de 2011

Cursa per disapte a la tarda

Aquet proper disapte farem una cursa informal al club, per a tots els que volguin corre
nomes tenen que vindre disapte amb un cotxe, comandament i ganes de passaro
be. Categoria a dexidir aixì que porteu un cotxe de cada - N - SNR - SNGT
Vinga anims que em de treure profit d'aquet maravellos local.